Skip to content
Menu
Polska2050

Park Przyrodniczy Błeszno

Park Przyrodniczy Błeszno to projekt, w którego skład wchodzą:I. Miejskie Ogród Botaniczny (część zachodnia)
II. Park Tematyczny – Łąki Błeszeńskie (część wschodnia)
III. Ścieżka rekreacyjno – edukacyjna

Lokalizacja: Częstochowa – dzielnica Błeszno, okolica ulic Kusocińskiego i Świerczaki
.

ParkPrzyrodniczyBłeszno_003

Korzyści dla mieszkańców, miasta i przyrody:
1.  Ochrona lokalnej fauny i flory
2. Rezerwuar roślin dla zieleni miejskiej i mieszkańców
3. Rekreacja i odpoczynek dla mieszkańców
4. Atrakcyjne miejsce edukacji i nauki
5. Miejsce retencji i irygacji deszczówki

6. Przeciwdziałanie miejskiej wyspie ciepła
 

Na stronie Urzędu Miasta Częstochowy (https://www.czestochowa.pl/przyroda) można znaleźć dokument (autorów: Stanisław Cabała, Cezary Gębicki, Krzysztof Pierzgalski, Jerzy Zygmunt) opisujący Dorzecze Konopki i opis ogólny łąk błeszeńskich:

„W rozległym kompleksie łąk, rozciągającym się od ul. Kosiarzy, przeważają dobrze wykształcone łąki wyczyńcowe.
W środkowej części kompleksu łąkowego, rozciągają się na znacznej powierzchni wilgotne łąki ostrożeniowe. Są one dobrze wykształcone, mają bujną ruń i bogaty skład florystyczny. Obok dominującego i charakterystycznego dla zespołu ostrożenia łąkowego licznie występują gatunki charakterystyczne: trzęślica modra, chaber łąkowy, groszek łąkowy, kłosówka wełnista, drżączka średnia, rajgras wyniosły, kostrzewa czerwona, tomka wonna, krwiściąg lekarski, wiązówka błotna i wiechlina łąkowa.
Temu zbiorowisku towarzyszą także różne szuwary: szerokopałkowy, turzycy zaostrzonej i mozgi trzcinowatej. Także w pobliżu, występuje rozległa łąka wyczyńcowa, z kniecią b łotną i chronionym torczykiem – kukułką szerokolistną.
Łąki są miejscem występowania wielu zagrożonych wyginięciem zwierząt, takich jak derkacz, przepiórka, rycyk i czajka.
Obecnie łąka ostrożeniowa jest biorowiskiem, wskutek zmian w kulturze rolnej, zagrożonym w swej egzystencji.”

Na terenie łąk, można spotkać chronione gatunki zwierząt oraz pospolite ptactwo, które prezentujemy na poniższych zdjęciach, a są to między innymi, przepiórka, derkacz, czajka, rycyk, uszatka, białorzytka, kląskawka, gąsiorek, kuropatwa, bażant, turkawka, skowronek polny, świergotek łąkowy pliszka żółta, pokląskwa, kwiczoł, świerszczaki, piegża, cierniówka, piecuszek, kulczyk, makolągwa, potrzos, potrzeszcz.