Skip to content
Menu
Polska2050

Szlakiem Częstochowskich Entów – briefing prasowy

21. października odbył się w Częstochowie briefing prasowy w ramach ekologicznej kampanii Ruchu Polska2050 – Częstochowa na zielonym szlaku.
 
W konferencji udział wzięli członkowie Zarządu Koła Częstochowa Polska2050: Piotr Strach, Justyna Curran i Jagoda Wichurska. Gościem specjalnym był poseł Mirosław Suchoń.
 
Brefieng rozpoczął Piotr Strach, który podziękował częstochowianom za głosowanie w Budżecie Obywatelskim na projekty ekologiczne i zainteresowanie kampanią Częstochowa na zielonym szlaku. Następnie oddał głos posłowi Mirosławowi Suchoniowi.
śladem częstochowskich entów
Poseł w krótkim wystąpieniu podsumował akcje podejmowane przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia w całym woj. śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań w Częstochowie. Akcje te obejmowały zbiórki dla chorych i potrzebujących, akcje na rzecz zwierząt, działania ekologiczne, a także lokalne działania obywatelskie takie jak wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Przypomniał, że w Częstochowie powstał program ekologiczny dla miasta „Częstochowa na zielonym szlaku” ze stroną internetową i fanpagem – który już przynosi konkretne owoce choćby w postaci społecznej akcji sadzenia drzew przy Promenadzie Niemena, czy wniosku do Budżetu Obywatelskiego z propozycjami ekologicznymi, a wkrótce rozpoczną się następne działania. Stwierdził, że Ruch nie tylko mówi o klimacie, ale przekład słowa w czyny. Na koniec przedstawił Piątkę Hołowni: pomysł na powstrzymanie drożyzny, do której prowadzi nierozsądna polityka fiskalna PiS.
 
Następnie Piotr Strach oddał głos Jagodzie Wichurskiej, która omówiła akcję „Szlakiem Częstochowskich Entów”, polegającą na poszukiwaniu w mieście drzew – pomników przyrody. Kandydatem na pomnik przyrody jest drzewo, którego obwód mierzony na wysokości 130cm wynosi ok. 2 m. Zgłoszenia zawierające zdjęcie drzewa, jego obwód i lokalizację mieszkańcy będą mogli przesyłać przez fanpage na Facebooku: Częstochowa na zielonym szlaku. Akcja potrwa cały następny weekend i połączona będzie z konkursem z nagrodami ufundowanymi przez GryPlanszowe 24.pl dla pierwszych 20 osób.
 
Jako kolejna zabrała głos Justyna Curran, która  przypomniała jak ważne dla miasta są drzewa i dbałość o nie, a następnie zaprezentowała wniosek Polski 2050 do Komisji Klimatu Rady Miasta Częstochowy o przegłosowanie Uchwały Intencyjnej w sprawie corocznych nasadzeń minimum 2000 drzew w mieście – ponad planowane nasadzenia zastępcze. W uzasadnieniu wniosku wspomniano o tym, iż to na nas, tj. na mieszkańcach miast ciąży największa odpowiedzialność za środowisko, za zmiany klimatu i za przyszłość następnych pokoleń. W miastach bowiem najbardziej zanieczyszczamy powietrze i wodę. W miastach najmocniej ingerujemy w środowisko i zmieniamy ekosystem. Tutaj najwięcej konsumujemy i produkujemy. W miastach zużywamy najwięcej energii i wytwarzamy większość odpadów. Dlatego też zwróciliśmy się do radnych o przychylenie się do naszej prośby, bo tylko systematyczne i odważne działania mogą realnie przyczynić się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców naszego miasta.
 
Briefing zakończył Piotr Strach dziękując wszystkim za przybycie i zapraszając częstochowian do aktywnego udziału w akcjach organizowanych przez Ruch Polska 2050.

Briefing prasowy