Wieloletni PROGRAM EKOLOGICZNY DLA CZĘSTOCHOWY powinien być zaplanowany i przeprowadzony przez samorząd miejski. Należy go wprowadzić w życie szeregiem uchwał Rady Miasta, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych oraz akcji promocyjnej. Na jego realizację muszą być zabezpieczone także odpowiednie środki w corocznym budżecie.